Spletni viri

Zakaj uporabljati spletne vire?

Spletna knjižnica omogoča učencem, staršem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, da si s spletnimi povezavami pomagajo pri vzgojno-izobraževalnem delu, ali pa si z njihovimi vsebinami zapolnijo prosti čas.