Bralna značka je vseslovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost. Njen  osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral celo življenje. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Vanjo vključujemo tudi starše prvošolcev, ker so za te črke praviloma še prehud zalogaj.

Z  Bralno značko pričnemo 17. septembra, ko praznujemo Dan zlate knjige in zaključimo 2. Aprila, ko praznujemo Mednarodni dan mladinske knjige.

Učenci lahko izbirajo knjige po predloženih priporočilnih seznamih (povezave na razredih spodaj). Ti seznami so zgolj informativnega značaja! V dogovoru z učiteljico oz. knjižničarko, lahko preberejo katerokoli knjigo, primerno njihovi starosti in o njej poročajo učiteljici oz. učitelju.

Za pet prebranih knjig učenci osvojijo priznanje za branje, za nadaljnjih pet pa Devovo priznanje.

Učenci, ki bodo pri bralni znački neprekinjeno sodelovali vseh devet let, bodo ob zaključku šolanja prejeli priznanje ZLATI BRALEC.

Več o projektu Bralna značka si lahko preberete na: https://www.bralnaznacka.si/

 

PRIPOROČILNI SEZNAMI ZA UČENCE:

  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  5. razred
  6. razred
  7. razred
  8. razred
  9. razred