Knjižnično gradivo

Šolska knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa, ki omogoča uporabnikom samostojno iskanje po knjižnih policah.

Knjižnično gradivo je postavljeno ločeno za učence in odrasle.

 

LEPOSLOVJE je razvrščeno po starostnih stopnjah in po priimkih avtorjev:

Ccicibani (1., 2., 3. razred)

Ppionirji (4., 5., 6. razred)

Mmladina (7., 8., 9. razred)

 

Posebej stojijo knjige za slovensko, angleško in nemško bralno značko, stripi, slikanice, ljudsko slovstvo ter dramsko igro.

 

STROKOVNO GRADIVO je razvrščeno po UDK klasifikaciji:

0 SPLOŠNO

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

2 VERSTVA

3 DRUŽBENE VEDE

5 NARAVOSLOVJE

6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

7 UMETNOST

8 JEZIK IN KNJIŽEVNOST

9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

 

Knjižnica vsebuje tudi: serijske publikacije, referenčno zbirko, igroteko in zbirko AV gradiva.