O knjižnici

 Šolska knjižnica – srce šole.

 

Šolska knjižnica Osnovne šole Tržič ima okoli 15.000 enot knjižničnega gradiva, ki zajema zbirko knjig in revij ter bogato zbirko avdiovizualnega gradiva.

Večina gradiva  se nahaja  v urejenem  prostoru knjižnice, ki je locirana v drugem nadstropju šole, nekaj gradiva pa se nahaja v podružničnih enotah Lom in Podljubelj.

S svojim gradivom in delovanjem šolska knjižnica podpira vzgojno-izobraževalni proces šole in je namenjena vsem učencem in zaposlenim na šoli.

V knjižnici poleg izposoje in knjižničnih informacijskih znanj potekajo številne dejavnosti, kot so branje pravljic najmlajšim, knjižničarski krožek, prostovoljstvo, različni projekti kot so Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, Bralna značka, Izmenjava kazalk, Učbeniški sklad in še mnogo več.

Knjižnica je namenjena branju, iskanju informacij po različnih virih, učenju, pisanju domačih nalog, izdelovanju plakatov, seminarskih nalog in referatov.

Poleg koristnemu preživljanju prostega časa  je šolska knjižnica tudi prostor, namenjen čakanju na pouk, interesne dejavnosti in avtobusni prevoz. Je prostor, namenjen tako delu kot tudi mirnemu druženju s sošolci in prijatelji ob igranju namiznih iger (npr. Dobble in Labirint :).

Vrata v knjižnico so vrata v svet ❤️     

Lepo vabljeni.