Knjižnični red

  1. ČLANSTVO

Člani knjižnice so vsi učenci šole, strokovni delavci in ostali zaposlenih na šoli.

Ob vpisu v šolsko knjižnico vsak uporabnik prejme izkaznico knjižnice. To mora imeti uporabnik ob obisku oz. izposoji knjižničnega gradiva vedno s seboj.

 

  1. ODPRTOST KNJIŽNICE

Knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7:30 do 10:45 in od 11:15 do 14:00. Kadar v knjižnici poteka pouk, izposoja ni mogoča.

Kadar je knjižničarka odsotna, visi na vratih knjižnice obvestilo.

 

  1. IZPOSOJA

Uporabnikom je v prostorih knjižnice na voljo različno gradivo: leposlovne in poučne knjige, revije, neknjižno gradivo (CD-romi, CD-plošče, avdio kasete, videokasete, igre…), referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi…). Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjižnično gradivo na dom ali v čitalnico:

  • knjige si uporabniki lahko izposodijo za 14 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni. Knjig za domače branje ni možno podaljšati;
  • revije, neknjižno gradivo (CD-ji in DVD-ji) in referenčno gradivo (slovarji, leksikoni, enciklopedije, obsežne knjige, priročniki, atlasi) pa se lahko izposojajo v čitalnico ali za potrebe pouka.

Uporabnik knjižnice je odgovoren za izposojeno gradivo. Posojanje že izposojenega gradiva drugim osebam ni dovoljeno.

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

Učenci devetih razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

Uporabniki, ki si želijo izposoditi počitniško branje, to lahko storijo v dogovoru s knjižničarko. Nerednim uporabnikom se izposoja odreče, dokler ne vrnejo gradiva z zamujenim rokom.

 

  1. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki ravnajo skrbno. Poškodovano (podčrtano, popisano, pobarvano, strgano) ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

 

  1. OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Uporabniki v knjižnici berejo knjige in revije, izbirajo in izposojajo knjižnično gradivo, pišejo referate in seminarske naloge, se učijo, pišejo domače naloge, se pogovarjajo s prijatelji, vendar ne preveč na glas, rešujejo knjižne uganke, pomagajo mlajšim učencem, uporabljajo računalnik in opravljajo druge naloge, ki so v skladu z delovanjem knjižnice.

Uporabnik, ki kljub opozorilu ne upošteva pravil vedenja , mora zapustiti knjižnični prostor.

 

  1. UPORABA RAČUNALNIKA IN TISKALNIKA

Uporabniki lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta. V knjižnici lahko učenci in učitelji v dogovoru s knjižničarko uporabljajo tiskalnik.

Pri uporabi računalnika imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Kadar je računalnik prost, ga lahko učenci uporabljajo dalj časa, sicer pa je uporaba omejena na 15 minut.