Navajanje virov in literature

Obstaja več načinov navajanja virov in literature. Med seboj se razlikujejo po vrstnem redu elementov in ločil, ki jih uporabljamo med navajanjem. Spodaj je predstavljen eden izmed možnih načinov, ki ga zagovarja in uporablja bibliotekarska stroka.

Bistvo pri navajanju virov je, da navedemo vse bibliografske elemente, ki omogočajo prepoznavanje gradiva, ki smo ga pri svojem pisanju uporabili. Pravilen način navajanja virov omogoča tudi to, da med posameznimi viri ne more priti do zamenjave.

Vire in literaturo navajamo pri vsaki pisni nalogi, ker smo si pri tem pomagali z znanjem nekoga drugega.

 

OSNOVNI PRIMERI NAVAJANJA VIROV IN LITERATURE

1. Knjiga enega avtorja
PRIIMEK, I. Leto. Naslov. Kraj: Založba. (Zbirka).
LINDGREN, A. 2018. Pika Nogavička. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Sinji galeb).

2. Knjiga dveh ali treh avtorjev
PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Leto. Naslov. Kraj: Založba. (Zbirka).
MRGOLE, L., MRGOLE, A. 2019. Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Kamnik: Zavod Vezal.

3. Knjiga več kot treh avtorjev
NASLOV. Leto. Kraj: Založba. (Zbirka).
ZNANOST. 2011. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Velika ilustrirana enciklopedija).

4. Prispevek na spletu , če je avtor naveden
PRIIMEK, I. Leto. Naslov. [vrsta medija]. Pridobljeno xx.xx.xxxx s spletne strani: http:// …
CVETKOVIČ, S. 2014. Zdravilni učinki temne čokolade. [online]. Pridobljeno 7. 10. 2014 s spletne strani: http://vizita.si/clanek/zdravozivljenje/zdravilni-ucinki-temne-cokolade.html.

5. Prispevek na spletu, če avtor ni naveden
NASLOV. [vrsta medija]. Leto. Pridobljeno xx.xx.xxxx s spletne strani: http:// …
RECIKLIRANJE jeansa. [online]. 2014. Pridobljeno 7. 10. 2014 s spletne strani: http://socialniteden.si/ustvarjalna-delavnica-recikliranje-jeansa/

 

Seznam literature, ki si jo uporabil pri izdelavi svoje naloge, napiši vedno v posebnem poglavju na koncu naloge.
Če imaš več virov, jih uredi po abecedi avtorjev (oz. naslovov, če avtorja ni).

Če ti ne gre, pridi v knjižnico po pomoč!